ION TOOLS - Szerszám

Az ION Tools minden funkciót magába foglal, ami a (prés, kivágó, fröccsöntő, stb.) szerszámok, és a gyártó gépek eseti valamint tervezett karbantartásának nyilvántartásához szükséges ezzel tejes mértékbe képes kiváltani, vagy támogatni a minőség biztosítási rendszerek (pl. ISO9001, Six sigma, Lean) által megkövetelt. Azonnali információ áll rendelkezésre a szerszámok pillanatnyi állapotáról és fellelhetőségéről. A programban könyvelhetők az elvégzett munkákhoz felhasznált ráfordítások (munkaidő, energia, alkatrészek stb.).
Az ION Tools önálló működésre is képes, de használható az ION ERP-be integrált modulként is. Lehetőség van más rendszerekkel történő együttműködésre is interfész kapcsolaton keresztül (PL. használhatók az SAP-ben tárolt partner és termék törszek).

Szerszám
Gépek
Periódus típus
Eseti karbantartás típus
Terméktörzs
Partnertörzs
Lövésszámok bevitele
Mozgások
Eseti karbantartás
Tervezett karbantartás
Minőség biztosítás
Kiértékelés

Szerszám
A rendszer legfontosabb törzsadata. Itt lehet felvinni a szerszámokat, azok minden tulajdonságával. Szerszámonként nyilvántartjuk azok lövésszámait. A lövésszámok és a szerszám periódus típusa alapján a rendszer automatikusan figyelmezet a következő tervezett karbantartásra.

Gépek
A gyártáshoz használt gépek nyilvántartása. A szerszámok hozzárendelhetők a felvitt gépekhez. A gépekhez felvihetők azok paraméterei.

Periódus típus
A tervezett karbantartások periódusait lehet karbantartani. Különböző típusokat lehet felvinni és azok alá elvégzendő pontokat rögzíteni. Pontonként meg lehet adni, hogy az adott periódusban az adott ponttal milyen műveletet kell elvégezni (ellenőrzés, tisztítás, élezés, javítás, csere).

Eseti karbantartás típus
Eseti karbantartás típusokat lehet definiálni, elvégzendő műveletekkel.

Terméktörzs
A szerszámokkal gyártott termékek adatait tartalmazza.

Partnertörzs
Az idegen tulajdonban lévő szerszámok tulajdonosainak adatait tartalmazza.

Lövésszámok bevitele
A tervezett karbantartások jelzéséhez szükség van az egyes szerszámokkal legyártott darabszámokra. Ezeket a lövésszámokat fel lehet vinni kézzel, be lehet tölteni fájlból illetve lehetőség van interfészen keresztül átemelésre egy másik rendszerből. Több fészkes szerszám esetén a rendszer figyelembe veszi a fészkek számát a darabszámnál.

Mozgások
A mozgásokat könyvelhetjük PC-n illetve kézi eszközön (mobil adatgyűjtőn). A szerszámok kiadhatók gyártásba, visszavehetők onnan, továbbá kiadhatók javításra és onnan is vissza lehet venni őket. A rendszer mindig csak a lehetséges műveleteket ajánlja fel. Tehát egy javításra kiadott szerszámot nem lehet gyártásra kiadni.

Eseti karbantartás
Lehetőség van nem tervezett karbantartások könyvelésére. A karbantartást lehet kezdeményezni PC-ről illetve kézi eszközről. Indításkor meg kell adni a szerszámot, az igénylő részleget illetve egy előre feltöltött listából ki kell választani egy okot.A rendszer az új igényeket a főoldalán automatikusan megjeleníti, így a szerviz azt azonnal észreveheti azokat. A szerviz ezután megadhatja a karbantartás típusát (a törzsadatoknál felvitt lehetőségek alapján).A kiválasztott típusnak megfelelően a rendszer automatikusan létrehozza a sablon alapján az elvégzendő megmunkálásokat, de lehetőség van egyedi megmunkálások felvitelére is.
Karbantartás alatt a szerszámok automatikusan minőségileg (QC) zárolt státuszba kerülnek. Gyártásra csak akkor lehet kiadni azokat, ha a (QC) feloldás funkcióval a minőség ellenőr feloldja a zárolást.

Tervezett karbantartás
A szerszámnál beállított paraméterek és a gyűjtött lövésszámok alapján a rendszer a főoldalon automatikusan figyelmeztet, ha egy tervezett karbantartás esedékessé vált. A sablonok alapján a rendszer feltölti a naplót.

Minőség biztosítás
Minden olyan szerszám, amin karbantartást végeznek, automatikusan QC zárolt státuszba kerül. Az ilyen szerszám addig nem adható ki termelésbe, amíg a zárolást fel nem oldották.

Kiértékelés
A rendszer üzemeltetése során keletkező adatok kiértékelésével lehetőség van az egyes szerszámok vagy szerszám csoportok életútjának elemzésére mind üzemeltetési, mind gazdasági szempontok alapján.