ION FI Pénzügy

Nyomtatóbarát változatPDF letöltés

FI= finance=pénzügy

A pénzügyi modul négy funkció csoportot és a hozzájuk tartozó lekérdezéseket foglalja magában


Házipénztár
A pénztárakat telephelyhez és valuta nemhez kell létrehozni. Egy telephelyhez több azonos valutanemet kezelő pénztár is létrehozható.
Pénznemenként beállítható kerekítés.
Kiadási és bevételi pénztárbizonylatok készítésénél a partner törzsből választhatunk alanyt, de szabad szöveges bevitellel is megadhatjuk.
A bizonylatokra be- és kifizetett összegek egy lépésben felhasználhatók számla kiegyenlítésre.
ION SO használata esetén készpénzes számla készítésekor automatikusan bevételi pénztár bizonylat készülhet az alapértelmezett pénztárban.
Pénztárzáráshoz címletezés (automatikusan is) és pénztár napoló nyomtatható, ami nagyban leegyszerűsíti a pénztár zárását, átadását.
Minden művelethez automatikusan rögzítésre kerül a végrehajtó azonosítója.
Pénztár forgalmi lekérdezések; pénztárnaplók és pénztárbizonylatok adatai kérhetők le, szűréssel csoportosíthatók, Excel állományba exportálhatók, vagy nyomtathatók.

Bank
Több saját bankszámla kezelése pénznemek szerint.
Pénznemenként beállítható kerekítés.
A banki pénzmozgások követése: banknapló.
A banknaplóban rögzített összegek egy lépésben felhasználhatók, iránytól függően, mind a bejövő, mind a kimenő számlák kiegyenlítésére.

Kiegyenlítés
Kimenő számlák kiegyenlítése pénztári befizetéssel, vagy banki jóváírással.
Bejövő számlák kiegyenlítése pénztári kifizetéssel, vagy banki terheléssel.
Bejövő és kimenő számlák kiegyenlítése összevezetéssel (kompenzáció).
Bejövő és kimenő számlák kiegyenlítése egyedi összeggel (utólagos fizetési kedvezmények kezelése, elfekvő számlák felszabadítása).
A kiegyenlítéshez használt összegek megoszthatók a kiegyenlítendő számlák között.
Részteljesítések is kezelhetők.
Lehetőség van a számlák részben, vagy egészben más pénznemmel történő kiegyenlítésére.

Kintlévőség
Tartozások és követelések lekérdezése lehetőséget ad arra, hogy a cégvezetés azonnali képet kapjon a cég aktuális pénzügyi helyzetéről.
Beállítható időszakok és pénznemek szerinti bontásban jeleníti meg a szoftver a rendezetlen számlákat, így azonnal látható a tartozások és követelések időbeni és pénznem szerinti megoszlása.
Az összesített adatok mellet látható az érintett partnerek listája és az ebből a listából kiválasztott partnerhez tartozó számlák listája. A számla listából azonnal megnyithatók az érintett bizonylatok.
Lehetőség van tartozás lista nyomtatására is. A tartozás lista partnerenként és pénznemenként csoportosítva tartalmazza a számlatartozásokat és a bizományba kiadott áru értékét.

Lekérdezések
Kiegyenlítések lekérdezhetők egy megadott időszakra, megadott pénznemben összesítve, vagy kiválasztott ügyfélre, mozgás irány és mozgásnem szerint. Így látható, hogy egy banki vagy pénztári pénzmozgás mely számlák kiegyenlítésére lett felhasználva.
Késedelmi kamatok lekérdezése a kivetett késedelmi kamatokról ad tájékoztatást, időszak szerint összesen, ügyfelekre és a hozzájuk tartozó érintett számlákra bontva.
ÁFA egyenleg lekérdezése a felrögzített beszerzési és értékesítési számlák alapján adja meg az aktuális ÁFA egyenleget.
Maradványösszeges banki és pénztári tételek lekérdezése megmutatja, hogy mely banki és pénztári mozgások összegei nem lettek teljes egészében kiegyenlítésre felhasználva.